Hướng dẫn đổi link url trong database bằng lệnh

Bạn đang muốn import database của 1 web cũ sang 1 web mới do tên miền cũ giờ không đăng kí được nhưng muốn đổi tên miền trong database. Hoặc các bạn muốn clone website mà đổi link trong database mà mất nhiều thời gian. Thay vì các bạn dùng phpmyadmin vào đổi link url trong từng bảng thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi link url trong databse bằng lệnh. Hướng dẫn đổi link url trong database Các bạn sẽ làm như sau: Ví dụ…

Đọc Tiếp