Tìm hiểu docker exec, docker commit

1. Docker exec Docker exec là lệnh thực thi bạn truy cập vào container khi bạn đang đứng ở bên ngoài conatiner đó. Ở đây mình muốn xem các thư mục ở bên trong một container mà mình đang đứng bên ngoài container đó thì mình sẽ thực hiện lệnh sau: Ví dụ: Tiếp theo mình muốn truy cập vào bên trong của container mình sẽ làm như sau: Ví dụ: Như vậy các bạn đã truy cập và được bên trong container đó Lưu ý: docker exec và docker…

Đọc Tiếp

Xóa container docker, Xóa image stop container, đặt tên cho container docker, xóa image docker

Trong docker khi các bạn muốn xóa hoặc muốn dừnng hay muốn đặt tên cho một container hoặc xóa một image thì phải làm thế nào. Vậy để làm được như thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh để thưc hiện để được. 1. Stop container Đầu tiên các bạn cần chạy lệnh docker ps để show ra các container đang chạy. Sau khi đã show ra được hết thông tin container đang chạy thì các bạn chạy lệnh sau: Ví Dụ: Màn hình xuất hiện…

Đọc Tiếp