Hướng dẫn cấu hình multiple default route trên linux

1. Giới Thiệu Giả sử bạn có một server Linux với có hai card mạng eth0 và eth1. Theo mặc định,bạn có thể xác định một tuyến đường mặc định (bật eth0). Tuy nhiên, nếu bạn bật lưu lượng truy cập (tức là ICMP ping) eth1, lưu lượng truy cập trả về sẽ bị mất eth0 theo mặc định. Vậy Phải làm sao để hai card mạng có thể hoạt động cùng nhau? Bài viết này Hỗ trợ VPS sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình multiple default route để hai card mạng có thể hoạt động được. 2.…

Đọc Tiếp