Tìm hiểu docker exec, docker commit

1. Docker exec Docker exec là lệnh thực thi bạn truy cập vào container khi bạn đang đứng ở bên ngoài conatiner đó. Ở đây mình muốn xem các thư mục ở bên trong một container mà mình đang đứng bên ngoài container đó thì mình sẽ thực hiện lệnh sau: Ví dụ: Tiếp theo mình muốn truy cập vào bên trong của container mình sẽ làm như sau: Ví dụ: Như vậy các bạn đã truy cập và được bên trong container đó Lưu ý: docker exec và docker…

Đọc Tiếp

Xóa container docker, Xóa image stop container, đặt tên cho container docker, xóa image docker

Trong docker khi các bạn muốn xóa hoặc muốn dừnng hay muốn đặt tên cho một container hoặc xóa một image thì phải làm thế nào. Vậy để làm được như thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh để thưc hiện để được. 1. Stop container Đầu tiên các bạn cần chạy lệnh docker ps để show ra các container đang chạy. Sau khi đã show ra được hết thông tin container đang chạy thì các bạn chạy lệnh sau: Ví Dụ: Màn hình xuất hiện…

Đọc Tiếp

Tìm hiểu Docker Image, chạy Container

1.Image Images trong docker là những phần mềm được đóng gói và quản lý bởi docker. Các images trong docker chỉ có thể đọc không thể sửa đổi. Khi images được docker khởi chạy thì sẽ tạo ra các containers. Các containers có thể ghi được dữ liệu vào trong nó và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải các images và khởi chạy như sau: Đầu tiên các bạn liên trang https://hub.docker.com để tìm các image. Sau khi đã tìm được image các bạn click vào image…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn cài đặt docker ubuntu

1.Yêu cầu cài đặt Để cài đặt Docker Engine, bạn cần phiên bản 64-bit của một trong các phiên bản Ubuntu sau: Ubuntu Impish 21.10 Ubuntu Hirsute 21.04 Ubuntu Focal 20.04 (LTS) Ubuntu Bionic 18.04 (LTS) 2. Thiết lập kho lưu trữ 3.Thêm khóa GPG chính thức của Docker: Sau khi đã thiết lập xong kho lưu trữ các bạn tiến hành update lại và cài đặt 4.Cài đặt Các bạn có thể tham khảo cài đặt tại https://docs.docker.com

Đọc Tiếp