Fix lỗi Read-only file system

“How to fix read-only file system” có lẽ đây là từ khóa dạo gần đây mình thấy mọi người tìm kiếm rất nhiều.

Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các bạn fix lỗi trên bằng 1 lệnh đơn giản.

Các bạn chỉ cần chạy lệnh sau:

mount -o remount,rw /dev/sda1 /

Sau khi chạy lệnh này thì lỗi trên đã được fix. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Related posts

Leave a Comment