Hướng Dẫn cài đặt CWP

CWP – Centos Web Panel là một phần mềm quản lý máy chủ, VPS tương tượng cPanel hay WHM. Sử dụng webserver Apache thông dụng, cài đặt đơn giản nhanh chóng, giao diện dễ dùng Centos Web Panel rất thích hợp cho các bạn mới học và sử dụng server, VPS. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cài đặt và sử dụng CentOS Web Panel (CWP).

Các bạn lưu ý rằng CWP này chỉ hỗ trợ trên CentOS

Các tính năng của CWP bao gồm:

Hỗ trợ cho việc quản lý account được dễ dàng và WHMCS Billing API (WHMCS quản lý những gói host mà công ty thường dùng để quản lý khách hàng cũng như hệ thống hosting của mình

NAT-ed version, support for NAT – ed IPs

Free hosting Module, Cấp phép kích hoạt tài khoản cho các trang web có hosting miễn phí

Varnish cache server: centos web panel khi mà dùng thêm Varnish cache server thì hiệu suất sẽ tăng lên 3 lần. Theo như mô hình Nginx → Varnish → Apache

Dùng nginx để làm proxy xử lý những dạng hình ảnh tĩnh (jpg, png, html, js, css…) để nhằm tăng hiệu suất

PHP Switcher: thay đổi version php thích hợp version nào đổi version đó.

Sell access management: Quản lý shell access giới hạn lại SFTP cho những user

Limit Processes: giới hạn từng tiến trình với từng user

Limit Open Files: Giới hạn được số lượng file tối đa được tối đa được mở đối với 1 user

File manager: Trình quản lý file, down, up, tương tác với source web

CSF Firewall: là một tool để mình dễ dàng hơn có thể dễ cài đặt được lệnh cho iptables thay vì phải gõ từng lệnh

IP access control: Bạn cũng có thể set cứng ip nào có thể root hay centos web panel

Mod Security + OWASP rules

Limit access SFTP thông qua SSH đối với nhưng User

SQL Database Management

Hỗ trợ PostgreSQL và phpmyAdmin

Hỗ trợ MongoDB Manager/Installer

Hướng dẫn cài đặt Centos Web Panel (CWP)

1) Cài đặt các gói cần thiết

yum -y update
yum -y install wget

Việc cài đặt có thể mất hơn 30p vì quá trình cài đặt sẽ biên dịch apache và php từ source

  • CentOS 6:
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sh cwp-latest
  • CentOS7:
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest

2) Sau khi cài xong, màn hình sẽ hiển thị địa chỉ đăng nhập và bạn sẽ đăng nhập theo địa chỉ là:

URL: http://IP:2030

UserPassword là user và password các bạn đăng nhập vào server

mà user root và password đăng nhập mysql

Sau khi các bạn lưu thông tin xong cần reboot lại server để các thay đổi được thiết lập

Sau khi reboot server bạn có thể truy cập giao diện quản trị theo đường dẫn: http://SERVER-IP:2030/

Giao diện login như sau, bạn có thể dùng tài khoản root để đăng nhập

Như vậy là hoàn tất quá trình cài đặt cwp và đã có giao diện để quản lý, các phần sau mình sẽ hướng dẫn sử dụng các tính năng của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Related posts

Leave a Comment