Hướng dẫn cài đặt remote desktop Ubuntu

I. Cài đặt môi trường

Đầu tiên, ta tiến hành cập nhập repo và cài đặt ubuntu desktop. Với môi trường Gnome,
ta gõ lệnh:

sudo apt update
sudo apt install ubuntu-desktop -y

Tiếp theo ta cài đặt dịch vụ Xrdp thông qua lệnh:

sudo apt install xrdp -y

Sau khi cài xong, dịch vụ sẽ tự động khởi động theo hệ thống, ta có thể kiểm tra trạng
thái của nó bằng lệnh

sudo systemctl status xrdp

Nếu hiện active nghĩa là dịch vụ đã cài đặt thành công
Theo mặc định, Xrdp sử dựng file chứng chỉ “/etc/ssl/private/ssl-cert-
snakeoil.key”. Các file này chỉ được đọc bởi các user thuộc group user “ssl-cert”. Vì
vậy, ta sẽ thêm dịch vụ vào group này thông qua lệnh

II. Config remote desktop

sudo adduser xrdp ssl-cert
sudo adduser xrdp ssl-cert

Khởi động lại dịch vụ Xrdp để xác nhận

sudo systemctl restart xrdp

Do trong quá trình kết nối sẽ xảy ra hiện tượng đen màn hình, ta cần config lại file
startwm.sh để việc kết nối được diễn ra bình thường. Mở file bằng startwm.sh
lệnh:

sudo vi /etc/xrdp/startwm.sh

Thêm các dòng sau vào file:

unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
unset XDG_RUNTIME_DIR

Lưu lại file và thoát ra. Khởi động lại dịch vụ Xrdp để xác nhận

sudo systemctl restart xrdp

Tiếp theo, ta cần mở port cho dịch vụ này để sử dụng. Dịch vụ Xrdp sử dụng giao thứ
RDP có port là 3389. Ta mở port trên firewall theo lệnh sau:

sudo ufw allow 3389

Trên server Ubuntu, ta kiểm tra địa chỉ ip của máy thông qua lệnh

ip a

Theo như hình, ip của server là 192.168.187.134. Nhập ip này vào ô Computer trên
Remote Desktop Connection để kết nối

Tiếp theo, ta nhập user và password của server vào để kết nối. Ở đây tôi sử dụng tài
khoản maihv.

Đợi trong giây lát màn hình sẽ hiển thị giao diện của Ubuntu. Nhập lại pass để xác nhận

Lưu ý:
Khi kết nối, màn hình đối khi bị lỗi như sau:

Đây là lỗi do bạn nhập sai username và password khiến cho máy không đăng nhập được, bạn
cần chắc chắn về thông tin username và password bạn nhập là chính xác
Nếu đăng nhập thành công nhưng màn hình bị đen trong thời gian dài và không thể vào
được giao diện, bạn cần config lại file startwm.sh theo như hướng dẫn ở bên trên.

Đổi port XRDP

Để thực hiện đổi port cho giao thức RDP trên linux, ta thực hiện các bước như sau:

Mở file xrdp.ini để thay đổi thiết lập

sudo vim /etc/xrdp/xrdp.ini

Tìm tới dòng port, thay đổi port sang port mà bạn mong muốn sau đó lưu file lại rồi
thoát ra.
Thực hiện restart lại dịch vụ xrdp bằng lệnh:

systemctl restart xrdp

Sau khi service chạy trở lại, thực hiện kết nối với server bằng Remote Desktop bằng
cách thêm giá trị port vào thanh địa chỉ ip

Vậy là bạn có thể thực hiện kết nối với port khác như bình thường.

Như vậy ở bài viết này hotrovps đã hướng dẫn các bạn cài đặt remote desktop trên ubuntu. Chúc các bạn thành công!

Related posts

Leave a Comment