Hướng dẫn cấu hình multiple default route trên linux

1. Giới Thiệu

Giả sử bạn có một server Linux với có hai card mạng eth0 và eth1. Theo mặc định,bạn có thể xác định một tuyến đường mặc định (bật eth0). Tuy nhiên, nếu bạn bật lưu lượng truy cập (tức là ICMP ping) eth1, lưu lượng truy cập trả về sẽ bị mất eth0 theo mặc định.

Vậy Phải làm sao để hai card mạng có thể hoạt động cùng nhau? Bài viết này Hỗ trợ VPS sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình multiple default route để hai card mạng có thể hoạt động được.

2. Cấu Hình

Các bạn vào file etc/netplan/50-cloud-init.yaml để cấu hình như sau:

network:
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
      addresses: [45.124.95.66/24]
      gateway4: 45.124.95.1
      nameservers:
          addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
      routes:
       - via: 45.124.95.1
        to: 0.0.0.0/0
        table: 111
      routing-policy:
        - from: 45.124.95.66
         table: 111

    eth1:
      dhcp4: false
      addresses: [103.148.57.194/24]
      gateway4: 103.148.57.1
      nameservers:
          addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4,103.148.57.1]
      routes:
       - via: 103.148.57.1
        to: 0.0.0.0/0
        table: 112
      routing-policy:
        - from: 103.148.57.194
         table: 112

Lưu ý: phần dhcp4 : true thì các bạn đổi sang dhcp: false và cấu hình IP tĩnh như mẫu ở trên.

Sau khi đã cấu hình xong các bạn chạy lệnh sau để lưu lại cấu hình.

netplan apply

Bây giờ các bạn thử ping 2 dải IP trên hoặc SSH đến 2 IP trên

Như vậy hai IP trên đã hoạt động đồng thời được trên Linux. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Related posts

Leave a Comment