Hướng dẫn đổi link url trong database bằng lệnh

Bạn đang muốn import database của 1 web cũ sang 1 web mới do tên miền cũ giờ không đăng kí được nhưng muốn đổi tên miền trong database. Hoặc các bạn muốn clone website mà đổi link trong database mà mất nhiều thời gian.

Thay vì các bạn dùng phpmyadmin vào đổi link url trong từng bảng thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi link url trong databse bằng lệnh.

Hướng dẫn đổi link url trong database

Các bạn sẽ làm như sau:

Ví dụ ở đây mình có database là demo.sql các bạn chỉ cần vim demo.sql sau đó chạy lệnh:

:%s/demohotrovps.tk/hotrovps.com/g

Trong đó demohotrovps.tk là link cũ hotrovps.com là link mới các bạn cần đổi.

Khi đổi xong các bạn chỉ cần :wq lưu lại và thoát là đã có thể đổi link thành công!

Related posts

Leave a Comment