Hướng dẫn reset password admin bằng Database trên Moodle

Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người reset password admin đăng nhập trên moodle.

Đầu tiền cân truy cập vào mysql.

mysql -u root -p

Sau khi đã truy cập vào database tiếp đến các bạn sẽ show database vào chọn database có user cần reset.

show database;
use ten_database;

Sau khi đã chọn được Database rồi các bạn chạy lệnh sau để reset passwd cho user.

UPDATE mdl_user SET password=MD5(‘password’) WHERE username=’admin’;

Như vậy các bạn đã reset passwd xong cho user moodle. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Hỗ trợ VPS.

Related posts

Leave a Comment