Hướng dẫn cấu hình multiple default route trên linux

1. Giới Thiệu Giả sử bạn có một server Linux với có hai card mạng eth0 và eth1. Theo mặc định,bạn có thể xác định một tuyến đường mặc định (bật eth0). Tuy nhiên, nếu bạn bật lưu lượng truy cập (tức là ICMP ping) eth1, lưu lượng truy cập trả về sẽ bị mất eth0 theo mặc định. Vậy Phải làm sao để hai card mạng có thể hoạt động cùng nhau? Bài viết này Hỗ trợ VPS sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình multiple default route để hai card mạng có thể hoạt động được. 2.…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn thêm ổ cứng vào máy chủ linux

Là quản trị viên hệ thống, chúng tôi sẽ có các yêu cầu trong đó chúng tôi cần cấu hình đĩa cứng thô cho các máy chủ hiện có như một phần của việc nâng cấp dung lượng máy chủ hoặc đôi khi thay thế đĩa trong trường hợp đĩa bị lỗi Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn các bước để chúng ta có thể thêm ổ cứng mới vào máy chủ Linux hiện có như RHEL / CentOS hoặc Debian / Ubuntu. 1.Liệt kê ổ cứng fdisk là một tiện ích dòng lệnh để…

Đọc Tiếp

Tìm hiểu docker exec, docker commit

1. Docker exec Docker exec là lệnh thực thi bạn truy cập vào container khi bạn đang đứng ở bên ngoài conatiner đó. Ở đây mình muốn xem các thư mục ở bên trong một container mà mình đang đứng bên ngoài container đó thì mình sẽ thực hiện lệnh sau: Ví dụ: Tiếp theo mình muốn truy cập vào bên trong của container mình sẽ làm như sau: Ví dụ: Như vậy các bạn đã truy cập và được bên trong container đó Lưu ý: docker exec và docker…

Đọc Tiếp

Xóa container docker, Xóa image stop container, đặt tên cho container docker, xóa image docker

Trong docker khi các bạn muốn xóa hoặc muốn dừnng hay muốn đặt tên cho một container hoặc xóa một image thì phải làm thế nào. Vậy để làm được như thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh để thưc hiện để được. 1. Stop container Đầu tiên các bạn cần chạy lệnh docker ps để show ra các container đang chạy. Sau khi đã show ra được hết thông tin container đang chạy thì các bạn chạy lệnh sau: Ví Dụ: Màn hình xuất hiện…

Đọc Tiếp

Tìm hiểu Docker Image, chạy Container

1.Image Images trong docker là những phần mềm được đóng gói và quản lý bởi docker. Các images trong docker chỉ có thể đọc không thể sửa đổi. Khi images được docker khởi chạy thì sẽ tạo ra các containers. Các containers có thể ghi được dữ liệu vào trong nó và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải các images và khởi chạy như sau: Đầu tiên các bạn liên trang https://hub.docker.com để tìm các image. Sau khi đã tìm được image các bạn click vào image…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn cài đặt docker ubuntu

1.Yêu cầu cài đặt Để cài đặt Docker Engine, bạn cần phiên bản 64-bit của một trong các phiên bản Ubuntu sau: Ubuntu Impish 21.10 Ubuntu Hirsute 21.04 Ubuntu Focal 20.04 (LTS) Ubuntu Bionic 18.04 (LTS) 2. Thiết lập kho lưu trữ 3.Thêm khóa GPG chính thức của Docker: Sau khi đã thiết lập xong kho lưu trữ các bạn tiến hành update lại và cài đặt 4.Cài đặt Các bạn có thể tham khảo cài đặt tại https://docs.docker.com

Đọc Tiếp

Cấu hình rules firewall Iptables (Phần 5)

1.Mô hình Client1, Client2, WebServer và Firewall cài hệ điều hành Ubuntu Server 16.04. Cấu hình iptables tại Firewall. Trên WebServer, cài Web server (apache2) lắng nghê trên port 80. 2.Mục đích Mặc định, DROP INPUT. Mặc định, ACCEPT OUTPUT. Mặc định, DROP FORWARD. ACCEPT Established Connection. FORWARD gói tin đến port 80 trên ens33 sang port ens38 và đến port 80 trên Webserver. Cho phép 1 máy (Client1) trong dải 10.10.20.0/24 quản trị Webserver. Cho phép các máy trong dải 10.10.20.0/24 kết nối ra Internet. 3.Cấu hình ACCEPT Established…

Đọc Tiếp

Cấu hình rules firewall iptables (Phần 4)

1.Mô hình Client, Server cài hệ điều hành Ubuntu Server 16.04. Router, có thể giả lập là VM. Cấu hình iptables tại Server. Trên Backend1, cài Web server (apache2) lắng nghê trên port 80. Trên Backend2, cài Web server (apache2) lắng nghê trên port 443. 2.Mục đích Mặc định, DROP INPUT. Mặc định, ACCEPT OUTPUT. Mặc định, DROP FORWARD. ACCEPT Established Connection. ACCEPT kết nối từ loopback. FORWARD gói tin đến port 80 trên ens33 đến port tương tự trên Backend1. FORWARD gói tin đến port 443 trên ens33 đến…

Đọc Tiếp

Cấu hình rules firewall Iptables (Phần 3)

1.Mô hình Client, Server cài hệ điều hành Ubuntu Server 16.04. Cấu hình iptables tại Server. Trên Backend1, cài Web server (apache2) chạy port 80. Trên Backend2, cài Web server (apache2) chạy port 443. 2.Mục đích Mặc định, DROP INPUT. Mặc định, ACCEPT OUTPUT. Mặc định, DROP FORWARD. ACCEPT Established Connection. ACCEPT kết nối từ loopback. FORWARD gói tin đến port 80 trên ens33 đến port tương tự trên Backend1. FORWARD gói tin đến port 443 trên ens33 đến port tương tự trên Backend2. Nhưng DROP gói tin từ 172.16.69.2.…

Đọc Tiếp