Hướng dẫn sử dụng SSL trên Varnish Cache

Như các bạn đã biết sử dụng Varish Cache không hỗ trợ cài trực tiếp SSL trên đó. Vậy phải làm như thế nào để có thể sử dụng được SSL khi mà web của bạn đã sử dụng Varnish Cache. Ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SSL trên Varnish Cache. 1. Cài đặt Bước 1: Cài đặt Varnish Cache Sau khi đã cài đặt xong các bạn không nên cấu hình vội mình cần cài đặt SSL trước Để cài đặt SSL các bạn…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn cài SSL Let’s Encrypt trên Apache với CentOS 8

1. Tạo file Virtual Host Tiếp theo các bạn điền nội dung vào file đó như sau và lưu lại: Hướng dẫn cài đặt SSL trên Apache chạy CentOS 7 Tháng Tám 30, 2021khoinv SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt. Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng…

Đọc Tiếp

Hướng Dẫn cài đặt SSL trên Nginx với CentOS 8

1. Tạo file Virtual Host Tiếp đến các bạn điền nội dung vào file đó như sau và lưu lại: 2. Cài đặt Certbot Let’s Encrypt 1. Đầu tiên các bạn cần đặt SSL bằng lệnh sau: 2. Tiếp theo các bạn cài module hỗ trợ SSL cho Nginx 3. Cuối cùng các bạn cài cert cho domain certbot –nginx -d demohotrovps.tk -d www.demohotrovps.tk Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter ‘c’ to cancel): hotrovps@gmail.com – – – – – -…

Đọc Tiếp

install SSL Kerio Connect

Chuẩn bị: – Lấy thông tin chứng chỉ SSL của bạn,gồm có 1 là tenmien.crt (tập tin cert cho tên miền của bạn), 2 là tập tin tenmien.ca-bundle (tập tin intermediate certificate của CA) và 3 là private key (tập tin tenmien.key) Bước 1: Copy thông tin từ file CRT và CA vào notepad với thứ tự CRT – CA sau đó Save lại. Bước 2: Truy cập trên trình duyệt Kerio Connect administration https://ip_server_name:4040/admin Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị admin, sau đó chuyển đến Configuration >> SSL…

Đọc Tiếp

Install SSL Tomcat Linux

Để cài đặt SSL cho Tomcat trên Linux bạn thực hiện như sau: Nhập SSL được cấp vào keystore: Giải nén tập tin đính kèm mà bạn nhận được qua email hoặc tải trên website và upload lên server (gồm 2 tập tin tenmien.crt và tenmien.ca-bundle), lưu trong thư mục /usr/local/ssl/keystore (thư mục đã tạo ra trong lúc tạo CSR) Đăng nhập vào server với quyền root qua ssh. Sau đó di chuyển đến thư mục Java/bin Chạy lệnh: keytool -import -trustcacerts -alias EVIntermediate -keystore /usr/local/ssl/keystore/server.jks -file /usr/local/ssl/keystore/tenmien.ca-bundle Nhập vào…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn cài SSL Let’s Encrypt trên Nginx với CentOS 7

Chứng chỉ SSL hiện nay được sử dụng quá phổ biến hầu hết những website mới hay server mới đều lựa chọn kích hoạt SSL ngay từ ban đầu. SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt. Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn cài đặt SSL Certificate trên Apache chạy CentOS 7

SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt. Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn. Bước 1: Tạo file Virtual Hosts Các bạn tạo file config ở thư mục sau ở đây mình tạo file virtual host với tên miền là demohotrovps.tk…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn cài Let’s Encrypt SSL chạy Nginx trên Ubuntu

SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt. Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL của Let’s Encrypt miễn phí. Đầu Tiên các bạn cần cài LEMP trước nếu chưa cài các…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn cài SSL multiple port cho một domain bằng Apache

Bạn có một domain, muốn setup chạy nhiều nội dung trên nhiều port khác nhau và muốn cài đặt SSL cho nhiều port này. Hôm nay hotrovps.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL trên nhiều port của một domain trên Apache. Ở đây mình dùng SSL Let’s Encrypt Ví dụ trong bài viết này là 2 port 443 và 8081 Hệ điều hành đang sử dụng: Ubuntu 20.04 Domain test đang sử dụng: khoiviet.tk Nếu các bạn chưa cài đặt SSL thì các bạn có thể tham khảo…

Đọc Tiếp

Cài Đặt Let’s Encrypt SSL Chạy Apache Trên Server Ubuntu

SSL là gì? SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt. Let’s Encrypt là một nhà cung cấp chứng chỉ số SSL (Certificate Authority) hoàn toàn miễn phí, được nhiều cá nhân và tổ chức tin dùng và đặc biệt không giới hạn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL của Let’s Encrypt miễn phí. Đầu Tiên các bạn cần cài LAMP trước nếu chưa…

Đọc Tiếp