Hướng dẫn cài đặt NextCloud kết hợp collabora

Phần I: Cài đặt Nextcloud 1. Chuẩn bị Cài đặt dịch vụ trên Ubuntu Dịch vụ cần có tên miền để hoạt động cho nextcloud và collabora 2. Cài đặt Update OS: Bổ xung thông tin vào file hosts với 2 tên miền collabora.domain và nextcloud.domain (thay bằng subdomain dùng cho nextcloud và collabora) Cài đặt dịch vụ web Cài đặt Mariadb: Tạo user và mật khẩu sử dụng cho nextcloud Cài đặt php (Lưu ý cần cài đặt php version 7.3 trở lên) Cài đặt nextcloud : Ở tài…

Đọc Tiếp

Hướng dẫn deloy code laravel lên Ubuntu và Centos 7 chạy Apache

Bước 1: Cài đặt Các bạn cài cần cài đặt cho mình Apache, MariaDB-server, và PHP. Nếu các bạn chưa cài có thể tham khảo tại đây. Sau khi đã cài đặt xong LAMP các bạn cần Cài đặt Composer Laravel Khi đã cài xong các bạn vào MariaDB-server để tạo database và user. Bước 2: Tạo file Config Ubuntu các bạn tạo file config trong thư mục vi /etc/apache2/sites-available/bds.com.conf ở đây mình tạo file là bds.com.conf sau đó các ban thêm nội dung sau vào file config: Apache các…

Đọc Tiếp

Hướng Dẫn Cài LAMP Trên Ubuntu Và CentOS

LAMP bao gồm: Linux: là hệ điều hành, cũng là phần mềm dùng để điều phối và quản lí các tài nguyên của hệ thống. Apache: là phần mềm máy chủ web, có thể thực hiện các request được gọi tới máy chủ thông qua giao thức HTTP Mysql/Mariadb: là hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Cả 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu này đều khá tương đồng với nhau (có thể tìm hiểu thêm tại đây) PHP: Là ngôn…

Đọc Tiếp