Xóa container docker, Xóa image stop container, đặt tên cho container docker, xóa image docker

Trong docker khi các bạn muốn xóa hoặc muốn dừnng hay muốn đặt tên cho một container hoặc xóa một image thì phải làm thế nào.

Vậy để làm được như thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh để thưc hiện để được.

1. Stop container

Đầu tiên các bạn cần chạy lệnh docker ps để show ra các container đang chạy. Sau khi đã show ra được hết thông tin container đang chạy thì các bạn chạy lệnh sau:

docker stop Container ID

Ví Dụ:

docker stop dee5fbc0b64d

Màn hình xuất hiện như hình ảnh trên là các bạn đã stop container thành công. Hoặc các bạn chạy lệnh docker ps để xem container đẫ dừng chưa.

2. Xóa container

Để xóa các container đang có các bạn các bạn chạy lệnh docker ps -a để kiểm tra các container hiện đang có

docker ps -a

Sau khi đã show đầy đủ thông tin của container các bạn muốn xóa thì sẽ như sau:

docker rm -f container id

Ví dụ:

docker rm -f dee5fbc0b64d

Khi đã chạy xong lệnh trên các bạn chạy lại lệnh docker ps -a để kiểm tra lại các container đã bị xóa

3. Đặt tên cho container và hostname container

Để đặt tên cho container các bạn các bạn làm theo cú pháp sau:

docker run -it --name "tên container" -h "tên hostname" id image hoặc tên của image

Ví dụ:

docker run -it --name ubuntu20 -h u20 ubuntu:latest

4. Xóa image

Để xóa môt image đầu tiên các bạn cần xóa container đang chạy ở image đó. Sau khi đã xóa container ở image đó các bạn chạy theo cứ pháp sau:

docker rmi image id hoặc tên image đó 

Ví dụ:

docker rmi ubuntu:latest

Như vậy ở bài viết nàu Hỗ trợ VPS đã hướng dẫn dừng, xóa, đặt tên cho một container và xóa một image.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Related posts

Leave a Comment